• تماس: 08632269870
  • ایمیل: info@m-almahdi.ir

هیئت امنا

متن معرفی هیئت امنا…

حضرت آیت الله دری نجف آبادی

مدیر عامل : مهندس کیوان گودرزی راد