دوره اول متوسطه دخترانه اراک

تاریخ تأسیس 1398
مکان : اراک ، شهر صنعتی – میدان بنفشه،جنب مسجد امام جعفر صادق
نام مدیر : سرکار خانم زین العابدین
دانش آموز ۱۴۰ نفر

این مدرسه یک مدرسه هیئت امنایی تحت نظارت مؤسسه المهدی می باشد که با اهداف آموزش صحیح و باکیفیت ایجاد شده است. این مؤسسه تنها مؤسسه فعال در استان مرکزی بوده است…..