دوره دوم متوسطه دخترانه اراک

تاریخ تأسیس 1395
مکان اراک، شهر صنعتی،خیابان پامچال،بالاتر از رستوران وزرا
نام مدیر خانم نجفی
دانش آموز ۶۲ نفر

این مدرسه یک مدرسه هیئت امنایی تحت نظارت مؤسسه المهدی می باشد که با اهداف آموزش صحیح و باکیفیت ایجاد شده است. این مؤسسه تنها مؤسسه فعال در استان مرکزی بوده است…..