دوره دوم متوسطه پسرانه اراک

تاریخ تأسیس ۱۳۹۵
مکان اراک،کمربندی شمالی،جنب حوزه علمیه خاتم الانبیاء
نام مدیر آقای حسین آبادی
دانش آموز ۴۶ نفر

این مدرسه یک مدرسه هیئت امنایی تحت نظارت مؤسسه المهدی می باشد که با اهداف آموزش صحیح و باکیفیت ایجاد شده است. این مؤسسه تنها مؤسسه فعال در استان مرکزی بوده است…..