سرویس مدرسه

این سامانه بصورت یکپارچه تمامی فرآیندهای مربوط به ثبت نام، تراکنشهای مالی و مدیریتی سرویس دانش آموزان را پوشش می دهد.

ادامه مطلب

فوق برنامه

فعالیت های فوق برنامه مدارس مؤسسه فرهنگی هنری ناصران امام مهدی (عج) استان مرکزی از کیفیت و تنوع بالایی برخوردار است.

ادامه مطلب

سامانه مدیریت

سامانه مدیریت مدارس المهدی یک پرتال همه جانبه در سطوح مختلف دانش آموز، معلم، والدین و کادر آموزشی می باشد.

ادامه مطلب

نحوه پذیرش

  • ثبت نام اولیه
  • بررسی اطلاعات
  • تحویل مدارک
  • تأیید نهایی

جهت پذیرش در مدارس المهدی ابتدا می بایست از طریق سایت اقدام به ثبت نام کرده و تمامی فرم ها را تکمیل نمایید. جهت پذیرش در مدارس المهدی ابتدا می بایست از طریق سایت اقدام به ثبت نام کرده و تمامی فرم ها را تکمیل نمایید. جهت پذیرش در مدارس المهدی ابتدا می بایست از طریق سایت اقدام به ثبت نام کرده و تمامی فرم ها را تکمیل نمایید.

کارشناسان ما در این مرحله اطلاعات ارسالی شما را مورد بررسی قرار خواهند داد و تأیید و عدم تأیید آن را به شما اعلام می دارند. کارشناسان ما در این مرحله اطلاعات ارسالی شما را مورد بررسی قرار خواهند داد و تأیید و عدم تأیید آن را به شما اعلام می دارند. کارشناسان ما در این مرحله اطلاعات ارسالی شما را مورد بررسی قرار خواهند داد و تأیید و عدم تأیید آن را به شما اعلام می دارند.

پس از تأیید اطلاعات، دانش آموز می بایست تمامی پرونده های و مدارک خود را به مدرسه جهت پذیرش تحویل نماید. پس از تأیید اطلاعات، دانش آموز می بایست تمامی پرونده های و مدارک خود را به مدرسه جهت پذیرش تحویل نماید. پس از تأیید اطلاعات، دانش آموز می بایست تمامی پرونده های و مدارک خود را به مدرسه جهت پذیرش تحویل نماید.

در مرحله آخر مدارک مورد بررسی قرار گرفته و دانش آموز ثبت نام قطعی در مدرسه خواهد شد. در مرحله آخر مدارک مورد بررسی قرار گرفته و دانش آموز ثبت نام قطعی در مدرسه خواهد شد. در مرحله آخر مدارک مورد بررسی قرار گرفته و دانش آموز ثبت نام قطعی در مدرسه خواهد شد.

در مدارس المهدی

از بهترین امکانات آموزشی بهره مند شوید

زیر نظر اساتید مطرح کشوری درس بخوانید