خدمات ما

سرویس مدرسه

این سامانه بصورت یکپارچه تمامی فرآیندهای مربوط به ثبت نام، تراکنشهای مالی و مدیریتی سرویس دانش آموزان را پوشش می دهد.

اطلاعات بیشتر

فوق برنامه

فعالیت های فوق برنامه مدارس مؤسسه فرهنگی هنری ناصران امام مهدی (عج) استان مرکزی از کیفیت و تنوع بالایی برخوردار است.

اطلاعات بیشتر

سامانه مدیریت

سامانه مدیریت مدارس المهدی یک پرتال همه جانبه در سطوح مختلف دانش آموز، معلم، والدین و کادر آموزشی می باشد.

اطلاعات بیشتر