سامانه مدیریت

سامانه مدیریت مدارس المهدی یک پرتال همه جانبه در سطوح مختلف دانش آموز، معلم، والدین و کادر آموزشی می باشد.

امکانات این سامانه: بزودی…

جهت ورود کلیک کنید