سرویس مدرسه

این سامانه بصورت یکپارچه تمامی فرآیندهای مربوط به ثبت نام، تراکنشهای مالی و مدیریتی سرویس دانش آموزان را پوشش می دهد.

مؤسسه المهدی از دیرباز با بهره مندی از مجوزهای لازم، پرسنل کارآزموده و مجرب و ناوگان حمل و نقل به روز، آمادگی دارد تا همه سرویسها و اموز حمل و نقل تکرار پذیر میان مدت و بلند مدت شما را به شایستگی به انجام رساند . هم اکنون می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .